0

اقدامات لازم موقع بی انگیزگی

پنجشنبه, 1 تیر 1402

*هدف گذاری: هدف که تعیین کنید از سردرگمی خلاص می شوید.

*نظم دهی محیط: اول از همه محیط اطراف خود را مرتب کنید. این کار باعث آرامش بخشی به ذهن می شود.

*موسیقی: موسیقی تاثیر زیادی بر ذهن انسان دارد؛ برای انگیزه گرفتن موسیقی های بی کلام انگیزشی گوش بدهید.

*ورزش: ورزش کردن باعث ایجاد انگیزه می شود.

*پاداش: زمانی که کاری را با موفقیت به انجام می رسانید برای خود پاداش در نظر بگیرید.

*حواس پرتی: موقع انجام کار عوامل حواس پرتی را از خود دور کنید.

*مقایسه ممنوع: شرایط و سبک زندگی هیچکس یکسان نیست. بهتر است خود را با گذشته خود مقایسه کنید بببینید نسبت به قبل چند درصد پیشرفت داشته اید.

نظر خود را وارد نمایید