0

این 10 جمله رو عمیقا بخون

يكشنبه, 15 بهمن 1402

1- یادت باشه تا خودت نخوای هیچکس نمیتونه زندگیت رو خراب کنه.

2-  یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی.

3-  یادت باشه خدا همیشه مواظبته.

4-  یادت باشه ته قلبت یه جایی برای بخشیدن آدم ها بزاری.

5-  منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش.

6-  زبان استخوان ندارد اما آنقدر قوی است که بتواند قلبی را بشکند.

7-  مراقب حرف هایمان باشیم.

8-  گاهی در حذف شدن کسی از زندگی تان حکمتی نهفته است اینقدر اصرار به برگشتنش نکنید.

9-  دردهایت را دور نچین که دیوار شوند، زیر پایت بچین که پله شوند.

10-  هیچوقت نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروزت فردا هم هست.

نظر خود را وارد نمایید