پاسکوپلاس

با قانون 8+8+8 به زندگیت نظم بده

يكشنبه, 11 تیر 1402
  1. هشت ساعت سخت کار کن.
  2. هشت ساعت خواب آروم و راحت داشته باش.
  3. هشت ساعت هرکاری که دوست داری بکن.

ما قدر زمانی که داریم رو نمی دونیم، براش برنامه ریزی نمی کنیم برای همینه که هیچوقت تایم برای کارامون نداریم. یا تایم خوابمون درست نیست یا کسلیم. یا کل روز ول می چرخیم و نمی دونیم چیکار کنیم. این قانون به زندگیت نظم میده و تایمت رو تنظیم میکنه.

نظر خود را وارد نمایید