0

تبدیل اندازه ها پیمانه، قاشق، گرم

پنجشنبه, 11 اسفند 1401

*یک پیمانه: 16 قاشق غذا خوری و یا 48 قاشق چای خوری

*سه چهارم پیمانه: 12قاشق غذاخوری و یا 36 قاشق چای خوری

*دو سوم پیمانه: 11 قاشق غذاخوری و یا 32 قاشق چای خوری

*یک دوم پیمانه: 8 قاشق غذاخوری و یا 24 قاشق چای خوری

*یک چهارم پیمانه: 4 قاشق غذاخوری و یا 12 قاشق چای خوری

*یک هشتم پیمانه: 2 قاشق غذاخوری و یا 6 قاشق چای خوری

*یک شانزدهم پیمانه: 1 قاشق غذاخوری و یا 3 قاشق چای خوری

*یک قاشق غذاخوری آرد: 10 گرم

*یک قاشق غذاخوری شکر: 15 گرم

*یک قاشق غذاخوری  پودر قند: 10 گرم

*یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت: 7 گرم

*یک قاشق غذاخوری شیر: 15 گرم

*یک قاشق غذاخوری روغن: 20 گرم

*یک قاشق غذاخوری آرد سفید: 15 تا 20 گرم

*یک قاشق غذاخوری خامه: 25 گرم

*یک قاشق غذاخوری پودر نارگیل، بادام، گردو و فندق پودر شده: 20 گرم

*یک قاشق غذاخوری عسل: 30 گرم

*یک قاشق غذاخوری کره:20 گرم

*یک قاشق غذاخوری خمیرمایه: 10 گرم

*یک قاشق غذا خوری آرد ذرت: 15 گرم

*یک قاشق غذاخوری پودر ژلاتین: 15 گرم

*یک قاشق غذاخوری ماست: 25 گرم

*یک قاشق سوپ خوری آرد: 10 گرم

*یک قاشق سوپ خوری شکر: 12 گرم

*یک قاشق سوپ خوری پودر قند: 10 گرم

*یک قاشق سوپ خوری نشاسته ذرت: 7 گرم

*یک قاشق سوپ خوری روغن: 20 گرم

*یک قاشق سوپ خوری ماست: 25 گرم

*یک قاشق سوپ خوری آرد: 20 گرم

*یک قاشق سوپ خوری پودر کاکائو: 10 گرم

*یک قاشق سوپ خوری خامه: 25 گرم

*یک قاشق سوپ خوری عسل: 30 گرم

*یک قاشق سوپ خوری خمیرمایه: 10 گرم

نظر خود را وارد نمایید