پاسکوپلاس

تفاوت افسردگی در زنان و مردان

سه شنبه, 16 خرداد 1402

+ زنان به خود سرزنشی گرایش دارند.

- مردان به سرزنش اطرافیانشون گرایش دارند.

+زنان احساس غم، بی تفاوتی و بی ارزشی می کنند.

- مردان احساس خشک و تحریک پذیری دارند.

+زنان حالت دلواپسی و ترس دارند.

-مردان بدبین و گارد گرفته می شوند.

+زنان از هر درگیری فاصله می گیرند.

-مردان درگیری و کشمکش درست می کنند.

+زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائلشون صحبت کنند.

مردان صحبت درباره افسردگیشون را ضعف می دانند.

+زنان در این دوران برای درمان به غذا، روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می آورند.

-مردان با تلویزیون، ورزش،و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود می کنند.

نظر خود را وارد نمایید