0

تلفن های اضطراری که نمیدانستید!

يكشنبه, 18 دی 1401

شاید برای شما هم پیش آمده باشد در موقعیت اضطراری قرار گرفته باشید که نیاز به تماس با شماره تلفن هایی که به کمک شما می آیند داشته باشید. ما در این متن سعی کرده ایم  بخشی از شماره های اضطراری را در اختیار شما قرار دهیم.

1)197: اگه از پلیس شکایت دارید زنگ بزنید به این شماره پیگیری می کنند.

2)218: اگر جلوی خانه تان ماشین پارک کرده و صاحبش نیست با این شماره که راهور است تماس بگیرید و با خواندن پلاک راننده ماشین را پیدا می کنند.

3)191: اگر جایی نیاز به داروخانه داشتید، اسم و آدرس داروخانه های نزدیک را اعلام می کند.

4)124: اگر جایی گران فروشی کردند به این شماره اطلاع دهید.

5)09669: برای راهنمایی گردشگری استان ها با این شماره تماس بگیرید.

6)199: اطلاعات کامل پرواز ها را مانند تاخیری در اختیارتان می گذارد.

7) 117: گزارش خرابی تلفن ثابت

8) 133: تاکسی برون شهری

9) 1590: پزشک خانواده 

10) 194: گزارش خرابی گاز

نظر خود را وارد نمایید