پاسکوپلاس

درس های مهم زندگی

چهارشنبه, 18 بهمن 1402

1- زندگی مهربان نیست اما باز هم خوب است.

2- وقتی شک داری قدم بعدی را کوتاه تر بردار.

3- زندگی کوتاه تر از آن است که برای نفرت از کسی وقت صرف کنی.

4- شغل تو وقتی بیمار باشی به فکر تو نخواهد آمد؛ اما دوستان و والدین ات چرا.

5-هرماه اقساط خود را به موقع پرداخت کن.

6- لازم نیست در هر بحثی برنده باشی.

7- با دیگران همدردی کن؛ این خیلی بهتر از آن است که تنهایی گریه کنی.

8- هرکسی رو همانطور که هست بپذیر.

9- پس انداز برای دوران پیری را با اولین چک حقوقت شروع کن.

10- وقتی نوبت مشکلات می رسد مقاومت بیهوده است؛ با مسائل روبرو شو.

11- با گذشته ات آشتی کن تا امروزت را خراب نکند.

12- بد نیست گاهی بچه هایت ببینند که گریه می کنی.

13- زندگی ات را با دیگران مقایسه نکن. از کجا میدانی آنها در چه وضعیتی هستند.

14- اگر قرار است رابطه ای پنهان بماند درگیرش نشو.

15- هرچیزی ممکن است در یک چشم به هم زدن تغییر کند اما ناراحت نباش، خدا پلک نمی زند.

16- نس عمیق بکش، آرام تر می شوی.

17- از هرچه مفید، زیبا یا لذت بخش نیست دست بردار.

18- هر اتفاقی که واقعا به تو فشار می آورد تورا قوی تر می کند.

19- برای آنکه کودکی خوبی داشته باشی هیچوقت دیر نیست.

20- وقتی قرار است به دنبال کسی بروی که دوستش داری نگو "نه".

21- هیچکس جز خودت مسئول خشنودی تو نیست.

22- آنچه دیگران درباره تو فکر میکنند به تو مربوط نیست.

23- زمان همه چیز را درست می کند؛ به زمان وقت بده.

24- زندگی فراز و فرود نیست، نعمت است.

25- اگر مشکلات خود را تلنبار کنیم، مشکلات خود را بزرگتر می کنیم.

نظر خود را وارد نمایید