0

درمان حس های بدی که ممکنه تجربه کنین

شنبه, 27 آبان 1402
  1. خشم

دلیل رو شناسایی کن.

روینفست تمرکز کن.

کمی قدم بزن.

  1. غم

کمی چای بنوش.

با گریه خودتو خالی کن.

احساساتت رو بنویس.

  1. شرمندگی

خودعشق ورزی رو تمرین کن.

با یه دوست حرف بزن.

گفتگوی درونی مثبت تری داشته باش.

  1. اضطراب

نرمش کن.

نفس عمیق بکش.

تمرینات مدیتیشن ذهن آگاهی و یوگا رو انجام بده.

  1. افسردگی

طبیعت گردی کن.

آفتاب بگیر.

قدم بزن و به خودت برس.

  1. خستگی

موبایلت رو خاموش کن.

چرت بزن.

یه موزیک آرامش بخش گوش بده.

مدیتیشن کن.

  1. تنهایی

با کسی تماس بگیر.

مهربون بودن رو تمرین کن.

کتاب بخون.

نظر خود را وارد نمایید