پاسکوپلاس

دسته بندی پادکست ها بر اساس سلیقه

شنبه, 18 فروردین 1403

      1. اگر به موضوعات رشد فردی و موفقیت و روانشناسی علاقه دارید:

(هلی تاک، مبل قرمز، رادیو راه، سبک تو)

 1. اگر به داستان گویی علاقه دارید:

(چیروک، فیکشن، لونار، سیمکالن، فیکشن)

 1. اگر به روایت های تاریخی علاقه دارید:

(پاراگراف، گازت، پرچم سفید، پوشه، معجون)

 1. اگر به فلسفه علاقه دارید:

(انسانک، ناوکست، کتابخوان، رواق)

 1. اگر به موضوعات علمی علاقه دارید:

(آسمان شب، عصر حجر، استرینگ کست، کاوشگر، کارما، دایجست)

 1. اگر به پادکست گفتگو محور علاقه دارید:

(یک پنجره، گپ، سکوت بره ها، آجیل، هاگیر واگیر)

 1. اگر به کسب و کار و استارت آپ ها علاقه دارید:

(دیالوگ، رانیو، 10 صبح، رادیو پیشه، طبقه 16)

 1. اگر به ادبیات کلاسیک علاقه دارید:

(فردوسی خوانی، هزار و یک کست، رادیو کرگدن، چای با بنفشه)

 1. اگر به ادبیات علاقه دارید:

(ری را، داستان شب، کتابگرد، کافه داستان، رادیو داستان، گلینگور، قفسه)

 1. اگر به پادکست روایت گونه علاقه دارید:

(رادیو دیو، بازی باز، دیالوگ باکس، رادیو مرز، عجایب)

 1. اگر به سفر و مهاجرت علاقه دارید:

(رادیو دال، جولون، رادیو دور دنیا)

 1. اگر به داستان ابر قهرمان ها علاقه دارید:

(کمیکولوژی، هیرولیک)

 1. اگر به سینما علاقه دارید:

(رادیو جهنم، سینماتوگراف، پاپریکا، ابدیت و یک روز)

 1. اگر به اسطوره علاقه دارید:

(ساگا، اسطوراخ، غیرعادی)

 1. اگر به موسیقی علاقه دارید:

(نیمه شب با رادیو پل، پلی لیست، کوک)

نظر خود را وارد نمایید