پاسکوپلاس

روتین برای درمان حس های بد

دوشنبه, 9 بهمن 1402
  1. خشم:

*دلیل رو شناسایی کن.

*روی نفست تمرکز کن.

*کمی قدم بزن.

2. غم:

*کمی چای بنوش.

*با گریه خودتو خالی کن.

*احساساتت رو بنویس.

3. شرمندگی:

*خودعشق ورزی رو تمرین کن.

*با یک دوست حرف بزن.

*گفتگوی درونی مثبت تری داشته باش.

4. اضطراب:

*نرمش کن.

*نفس عمیق بکش.

*تمرینات مدیتیشن ذهن آگاهی و یوگا رو انجام بده.

5. افسردگی:

*طبیعت گردی کن.

*آفتاب بگیر.

*قدم بزن و به خودت برس.

نظر خود را وارد نمایید