پاسکوپلاس

شغل مناسب هر تایپ شخصیتی

دوشنبه, 1 آبان 1402
 1. تایپ ISTJ: دندانپزشک، حسابدار، مشاغل نظامی
 2. تایپ INFJ: مشاور، نویسنده، علم محیط زیست
 3. تایپ INTJ: نوازنده، عکاس، معلم، مهندسی نرم افزار
 4. تایپ INFP: مددکار اجتماعی، هنرمند، طراح مد
 5. تایپ ESFJ: مدیر، روانشناس، حقوقدان، برنامه ریز
 6. تایپ ENFP: گزارشگر یا مجری، نوازنده، مدیریت بازاریابی
 7. تایپ ISTP: مهندس، پزشک قانونی، کاراگاه، ورزش
 8. تایپ ENFJ: تدریس، مشاغل سیاسی، سخنران انگیزشی
 9. تایپ ESTP: آتش نشان، مشاغل مدیریتی، بازیگری
 10. تایپ ESFP: نمایش و اجرا، متخصص زیبایی، لیدر تور
 11. تایپ ESTJ: قاضی، مربی ورزش، هتل داری، مدیریت
 12. تایپ ENTJ: مدیریت، مهندس، کارآفرین، مشاغل
 13. تایپ INTP: آهنگساز، استاد، نویسنده، برنامه نویسی
 14. تایپ ISFJ: حسابدار، تحلیل گر، پرستاری، مددکار
 15. تایپ ENTP: وکیل، روانشناس، مدیریت، برنامه ریزی
 16. تایپ ISFP: حسابدار، رسانه اجتماعی، طراح، مربی ورزش
نظر خود را وارد نمایید