پاسکوپلاس

محصول برچسب خورده با "ضربه گیر حبابدار عرض 1.5 متر"