0

عادت هایی که معجزه می کنند

چهارشنبه, 15 آذر 1402
 1. با ملایمت سخن بگویید
 2. عمیق نفس بکشید
 3. شیک لباس بپوشید
 4. صبورانه کار کنید
 5. نجیبانه رفتار کنید
 6. همواره پس انداز کنید
 7. عاقلانه بخورید
 8. کافی بخوابید
 9. بی باکانه عمل کنید
 10. خلاقانه بیندیشید
 11. صادقانه عشق بورزید
 12. هوشمندانه خرج کنید

خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد! هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد؛ زندگی کنید و از حال لذت ببرید.

نظر خود را وارد نمایید