علائم نیاز به مراجعه به مشاور

چهارشنبه, 7 تیر 1402
 1. از اجتماع دوری می کنید.
 2. به تازگی اتفاق ناراحت کننده ای را در زندگی تجربه کرده اید.
 3. رفتار های عجیبی پیدا کرده اید.
 4. نسبت به همه چیز بی توجه شده اید.
 5. با غم زیادی از آینده حرف می زنید.
 6. دچار اختلال در خواب شده اید.
 7. بابت مسائل کوچک دچار فروپاشی روانی می شوید.
 8. زیاد می گویید خسته ام.
 9. برقراری ارتباط چشمی برایتان سخت شده است.
 10. تغییرات اشتهایی فراوانی دارید.
 11. در مکالمات شرکت نمی کنید حتی اگر در مورد چیزی باشد که قبلا به آن علاقه داشته اید.
نظر خود را وارد نمایید