0

فرمول نظم مالی با قانون 20-30-50

پنجشنبه, 18 اسفند 1401

سه کارت بانکی مجزا داشته باشید:

  1. کارت نیاز ها
  2. کارت خواسته ها
  3. کارت پس انداز
  4. کارت نیازها: 50 درصد از درآمدتان را به این کارت واریز می کنید و فقط و فقط نیاز های ضروری که بدون آن یک آدم عادی نمی تتواند زندگی کند از این کارت هزینه می شود.
  5. کارت خواسته ها: 30 درصد درآمد به این کارت واریز می شود. خواسته ها یعنی چیزی که بدون آن هم می توانید زندگی کنید. ولی دلتان می خواهد هزینه کنید. مثلا تفریح، سفر، خرید و...
  6. کارت پس انداز: 20 درصد از درآمد مستقیم به این کارت واریز می شود و در اولین فرصت به سرمایه ای مثل طلا یا ... می شود.

منبع: این قانون توسط خانم پروفسور الیزابت وارن به نام قانون 20-30-50 مطرح شده است.

پس انداز کردن کار سختی است و معمولا زندگی هزینه های پیش بینی نشده ای را به سمت مان پرتاب می کند. اما با استفاده از این قانون، افراد یک برنامه دارند تا بدانند چطور درآمدشان را بهتر مدیریت کنند. اگر بدانند که هزینه هایشان برای «خواسته ها» بیش از 20 درصد است، می توانند راهی پیدا کنند که این مخارج را کم کنند و در نهایت منابع مالی خودشان را به سمت بخش های مهم تری مثل پس انداز ضروری و بازنشستگی هدایت کنند. زندگی باید لذت بخش باشد و پیشنهاد نمی کنیم مانند قبایل بدوی در سختی و مشقت زندگی کنید. اما داشتن یک برنامه و پایبندی به آن به شما اجازه می دهد تا مخارجتان را مدیریت و از ولخرجی های بی مورد جلوگیری کنید.

نظر خود را وارد نمایید