0

قانون هایی که باعث میشن زندگی بهتری داشته باشی

پنجشنبه, 4 اسفند 1401

قانون اول: عصر نخواب که مجبور نشی تا صبح بیدار بمونی.

قانون دوم: حتی اگه میدونین کسی جنبه شوخی داره، باز هم دست به تخریبش نزنید.

قانون سوم: یادتون نره انتخاب هاتون باید بدرد یک عمر بخوره، نه یک شب.

قانون چهارم: دلتنگی بهانه ی خوبی برای پیام دادن نیست.

قانون پنجم: هرکاری وقتی داره، وقتی آمادگی شروع کار یا وارد رابطه شدن رو نداری انجامش نده.

قانون ششم: تو محدوده امن خودت نمون، گاهی وقت ها لازمه بیای بیرون.

قانون هفتم: خودتو برای اینکه  یکی دیگرو پیداکنی، گم نکن.

قانون هشتم: رو کسی که تمام سعیش خندوندنت بود، عیب نذار و فکر نکن وظیفش بوده.

قانون نهم: یادت نره که یه روز خوب اومدنی نیست، ساختنیه.

قانون دهم: فکر کردن زیاد به از دست دادن چیزی یا برعکس مطمئن بودن زیاد از داشتنش، اونو از تو میگیره.

قانون یازدهم: بعد از هرگریه ای که میکنی خودتو تو آیینه ببین. باید یادت بمونه تا چه حد و چقدر قوی هستی.

قانون دوازدهم: نیاز نیست خودتو برای هرکسی توضیح بدی.

قانون سیزدهم: هیچ وقت چیزی رو مسخره نکن، چون دنیا انقدر میچرخه که یه روز میبینی دقیقا داری همون کارو انجام میدی.

قانون چهاردهم: تو ذهنت راجع به اتفاقاتی که هنوز نیوفتاده خیال پردازی افراطی نکن. خصوصا اگه موضوعش دوست داشتن ینفر باشه.

قانون پانزدهم: با قلبت فکرنکن.

قانون شانزدهم: برنامه های فردارو همیشه یادداشت کن.

قانون هفدهم: قبل سیر شدن از غذا خوردن دست بکش.

قانون هجدهم: گاهی اوقات مدت زیادی موبایل رو کنار بزار.

قانون نوزدهم: هر روز 10 صفحه کتاب بخون.

قانون بیستم: روزت رو با یک جمله مثبت شروع کن.

نظر خود را وارد نمایید