0

قوانین کسب و کار چیست؟

سه شنبه, 25 بهمن 1401

همانطور که از این عبارت مشخص است، این قوانین به تعریف یا محدود کردن کاری در فرایندهای شرکت شما کمک می‌کنند.

آن‌ها بیانیه‌هایی هستند که نحوه انجام عملیات‌های معین و محدودیت‌های احتمالی که باید اعمال کنید را شرح می‌دهند.

این قوانین، رفتارها را هدایت می‌کنند و مشخص می‌کنند که کارها در یک شرکت چگونه، کجا، کی، و به چه صورت باید انجام شود.

این قوانین ممکن است به شکل رسمی، غیر رسمی، نوشته شده و یا خودکار به کار روند.

با این وجود، از آنجایی که بسیار مرتبط هستند، نه تنها به درستی ثبت شده‌اند بلکه به صورت فزاینده‌ای با کمک فناوری و از طریق نرم افزار تخصصی پیاده سازی شده‌اند.

این قوانین بیان می‌کنند که یک شرکت چگونه کار می‌کند، و بنابراین باید منعکس کننده سیاست‌های سازمان باشند.

بنابراین، آن‌ها مشخص کننده ملزوماتی هستند که اجرای فعالیت‌ها و فرایندها را تشکیل می‌دهند و تصمیم گیری کارمندان شرکت را هدایت می‌کنند.

امکان استفاده از این قوانین بسیار گسترده است و تا حد زیادی به خصوصیات هر شرکت بستگی دارد.

نمونه‌های رایج از فرایندهایی که از قوانین های کسب و کار استفاده می‌کنند:

  • محاسبه قیمت
  • میزان تخفیف به مشتری
  • تصویب بودجه
  • عرضه وام
  • مزایای پیشنهادی
  • ایجاد اولویت‌ها

مزایای قوانین کسب و کار برای شرکت چه هستند؟

  • بهبود کنترل فرایند: با داشتن قوانین مشخص، آسان‌تر است که به اشتباهات اشاره کرده و فعالیتها را ترکیب کرد و فوراً اشتباهات را برطرف نمود. به این ترتیب، می‌توانید کنترل بیشتری روی فرایندهای مرتبط داشته باشید.
  • تقویت راهبردها: قوانین، کفایت و کارایی بیشتری بر اجرای برنامه ریزی راهبردی ایجاد می‌کنند زیرا خط مشی‌های شرکت را بررسی کرده، اهدافی را تعیین می‌کنند و فرایندها را تقویت می‌کنند تا اهداف نائل شوید.
  • کاهش هزینه‌ها: نظارت بر قوانین با در نظر گرفتن درآمد و اهداف برای اجتناب از ضرر.
  • کمک به تصمیم گیری: از روی تعریف قوانین کسب و کار مشخص است که به رعایت استانداردهای مطلوب در تصمیم گیری کمک می‌کنند.

 

نظر خود را وارد نمایید