لیست شماره های کاربردی زندگی

شنبه, 9 دی 1402
 1. استعلام وضعیت سود سهام عدالت: 1569
 2. استعلام وضعیت یارانه: ارسال کدملی سرپرست خانوار به سامانه 6369
 3. استعلام کالابرگ الکترونیک: شماره گیری #28*788*
 4. استعلام خلافی خودرو: ارسال کد VIN به سامانه 1101202020
 5. استعلام تعداد سیم کارت: ارسال کدملی به سامانه 3000150
 6. استعلام سوابق بیمه: شماره گیری کد #1420*4*
 7. استعلام وضعیت پاسپورت: کد #110* یا ارسال کدملی به شماره 1100300
 8. استعلام وضعیت سربازی: ارسال ؟ به سامانه 110206010
 9. استعلام نمره منفی گواهینامه: ارسال کدملی به سامانه 1101202020
 10. استعلام کدپستی منزل، محل کار یا هرجای دیگری: ارسال شماره ثابت به 7087
 11. اگر گاز خونتون قطع یا ضعیف شد: تماس با شماره 194
 12. اگر برق خونتون قطع یا ضعیف شد: تماس با شماره 121
 13. اگر آّب خونتون قطع یا ضعیف شد: تماس با شماره 122
 14. اگر تلفن ثابت شما قطع شد: تماس با شماره 20117
 15. استعلام شرایط جوی و آب و هوایی: تماس با شماره 141
 16. استعلام چک مانند اعتبار، چک برگشتی و...: ارسال پیامک به سامانه 4040701701
 17. استعلام بیمه شخص ثالث: پیامک به 30002621
 18. استعلام کارت سوخت خودرو: تماس با 09627
 19. استعلام و ردیابی گوشی گم شده همراه اول: ارسال کد 2141 به شماره 10
 20. استعلام و ردیابی گوشی گم شده ایرانسل: شماره گیری کد #6101*
نظر خود را وارد نمایید