پاسکوپلاس

معنی کلمه های روی لباسشویی

يكشنبه, 16 بهمن 1401
 • کلمه Cotton به معنی برای لباس های کتان می باشد.
 • کلمه eco Cotton به معنی لباس های کتان با صرفه جویی انرژی می باشد.
 • کلمه Synthetic به معنی لباس های معمولی می باشد.
 • کلمه Delicate به معنی لباس های حریر و ظریف می باشد.
 • کلمه Hand wash به معنی لباس های ظریف مانند شستشوی دستی می باشد.
 • کلمه Wool به معنی لباس های پشمی و نخی می باشد.
 • کلمه Quick 30 به معنی شستشوی سریع در 30 دقیقه می باشد.
 • کلمه Drain به معنی تخلیه می باشد.
 • کلمه Pre wash به معنی شستشوی اولیه برای خیس کردن لباس ها می باشد.

 

 

 • کلمه Crease care به معنی اضافه برای لباس کثیف تر می باشد.
 • کلمه Duvet به معنی لباس های مخمل می باشد.
 • کلمه Time save به معنی صرفه جویی در زمان برنامه را کاهش می دهد است.
 • کلمه Black care به معنی لباس های مشکی می باشد.
 • کلمه Alergy care به معنی شستشوی ضدآلرژی می باشد.
 • کلمه Time Delay به معنی تاخیر در شروع کار ماشین می باشد.
 • کلمه Low temp به معنی مناسب برای لباس های بدون نیاز به اتو می باشد.
 • کلمه Bio care به معنی شستشوی لباس لکه دار می باشد.
 • کلمه Rinse hold به معنی توقف در زمان آبکشی تا دستور مجدد است.
نظر خود را وارد نمایید