پاسکوپلاس

ننویس ضرر و زیان، بنویس وجه التزام

دوشنبه, 1 اسفند 1401

چرا بنویسیم وجه التزام؟ در وجه التزام میشه به راحتی وجه رو دریافت کرد اما در قسمت ضرر و زیان باید اثبات بشه که شما ضرر کردین.

آیا شرط ضرر و زیان در عقد با شرط وجه التزام تفاوتی دارد؟

بله؛ بعضی عبارت های حقوقی در ظاهر شبیه هم هستند ولی از لحاظ بار حقوقی باهم متفاوت هستند. شرط ضرر و زیان به این معناست که فرد در دادگاه باید ثابت کند که هم خلف وعده از متعهدله صورت گرفته است و هم ضرر و زیانی به او وارد شده است اما در شرط وجه التزام صرف ثابت کردن خلف وعده کافی است و نیازی به اثبات ورود ضرر و زیان نیست.

اثبات ضرر و زیان چگونه است؟

انواع ضرر در حقوق ایران در ماده 728 آیین دادرسی ایران ذکر شده که: ضرر ممکن است توسط از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی که نتیجه انجام تعهد بوده باشد.

  1. ضرر باید مسلم باشد
  2. ضرر باید مستقیم باشد
  3. ضرر باید جبران نشده باشد

" در خصوص  مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد."

نظر خود را وارد نمایید