هفت عبارت نیرو بخش در زمان سختی

شنبه, 9 اردیبهشت 1402
  1. هیچ چیز دائمی نیست: هر شب سیاهه اما روز بعد خورشید طلوع میکنه.
  2. زخم های ما نشانه قدرته نه ضعف: خیلی از مردم خیال می کنند تجربه های بد بهشون آسیب میرسونه اما در واقع اونهارو قوی تر میکنه.
  3. زمانی که بقیه منفی بافی میکنن، من میتونم مثبت باقی بمونم: بعضی وقتا تو زندگی مردم تلاش میکنن که شمارو پایین بکشن اما شما نباید بهشون گوش بدین.
  4. عبور از رنج منو داناتر میکنه: هرتجربه دردناک، درسی هست که شما میتونید اون رو یاد بگیرید.
  5. حتی زمانی که درحال کشمکش هستم رو به جلو حرکت میکنم: کشمکش ها به شما کمک میکنه که تو زندگی پیشرفت کنید تا به شادمانی حقیقی دست پیدا کنید.
  6. ترس هیچ چیز را عوض نمیکند: اگه همیشه روی اتفاقات بدی که میتونه بیوفته تمرکز کنید هیچوقت به حداکثر توانتون دست پیدا نمیکنید.
  7. بهترین گزینه ادامه دادن هست: زندگی شمارو به زمین میزنه ولی شما باید بلند شید.
نظر خود را وارد نمایید