پاسکوپلاس

وقتی کسی ناراحته باید چی بهش بگیم؟

پنجشنبه, 2 آذر 1402

به جای گفتن جملاتی مثل گریه نکن یا آروم باش این جملات رو به کار ببریم.

  1. من اینجام برای تو
  2. هرچی پیش بیاد باهم حلش میکنیم
  3. میخوای زنگ بزنم تو فقط سکوت کنی من برات حرف بزنم
  4. من تا هروقت که بخوای برات وقت دارم
  5. بیام دنبالت بریم بیرون؟
  6. دوست داری راجع بهش حرف بزنیم؟
  7. گریه کردن به معنی ضعیف بودن تو نیست، سعی نکن جلوی اشکاتو بگیری هرکسی ممکنه یه موقع هایی حالش خوب نباشه.
  8. بیا بغلم تو تنها نیستی

جملاتی مثل درکت میکنم یا میفهممت هم بی معناست. چون ما هیچوقت در شرایط اون فرد نیستیم!

حتی با گفتن جمله ای مثل گریه نکن فقط حالشو بدتر می کنیم چون اون نمیتونه جلوی گریشو بگیره و همین باعث میشه حس عذاب وجدان بیشتری پیدا کنه و حالش بدتر بشه.

نظر خود را وارد نمایید