پاسکوپلاس

چند کتاب خوب برای زنان کتاب خوان

سه شنبه, 23 خرداد 1402
  1. زنانی که با گرگ ها می دوند ( نویسنده: دکتر کلاریسا پینکولا استس)
  2. لیدی ال ( نویسنده: رومن گاری)
  3. چراغ ها را من خاموش میکنم ( نویسنده: زویا پیرزاد)
  4. جای خالی سلوچ ( نویسنده: محمود دولت آبادی)
  5. هر زنی درخت خود را می شناسد ( گزیده شعر زنان ترک)
  6. گفتگو با یازده نویسنده زن ( نویسنده: مهرشید متولی)
  7. سبک شناسی ( نویسنده: دکتر محمود فتوحی)
  8. زن در ایران باستان ( نویسنده: هدایت الله علوی)
  9. زن تاریخ: بررسی جایگاه زن از عهد باستان تا پایان دوره ساسانیان
  10. زنان چگونه به قدرت می رسند؟ ( نویسنده: روژه گارودی)
نظر خود را وارد نمایید