پاسکوپلاس

چه کتابی را برای چی بخوانیم!

چهارشنبه, 12 بهمن 1401

اگر می خواهید تازه کتاب خواندن را شروع کنید ما به شما پیشنهاد می دهیم:

"کتاب کیمیاگر" و "کتاب بابا لنگ دراز"

 • اگر می خواهید از افسردگی، ترس ها، خشم ها و وسواس های ذهنی خود دور شوید:

"کتاب گندزدایی از مغز"

 • اگر می خواهید عادت های بد را با عادت های خوب جایگزین کنید:

"کتاب خرده عادت ها"

 • اگر می خواهید خود را بشناسید و از لحاظ شخصیتی منسجم شوید:

"کتاب تکه هایی از یک کل منسجم"

 • اگر می خواهید تا ابد در وضعیتی که ازش راضی نیستید بمانید:

"کتاب ده راز برای موفقیت و آرامش"

 • اگر یک راهنما برای رابطه عاشقانه خود می خواهید:

"کتاب یکدیگر را همان طور که هستیم بپذیریم"

 • اگر می خواهید یک رمان عالی بخوانید و بخندید:

"کتاب دایی جان ناپلئون"

 • اگر می خواهید آرامش را به زندگی خود دعوت کنید:

"کتاب ذن 172" و "کتاب وابی سابی"

 • اگر در کارهایتان نظم ندارید:

"کتاب قانون 5 ثانیه"

 • اگر آسیب دیدی و حالت خوب نیست:

"کتاب چگونه رنجی را که نمی توانیم درمان کنیم و به دوش بکشیم"

 • اگر برنامه ریزی می کنید و به آنها عمل نمی کنید:

"کتاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال"

 • اگر مدام در حسرت گذشته هستید:

"کتاب کتابخانه نیمه شب"

 • اگر از صحبت کردن در جمع خجالت می کشید:

"کتاب هنر سخنانی در جمع"

 • اگر احساس می کنید غمگین هستید:

"کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست" را بخوانید.

 

نظر خود را وارد نمایید