پاسکوپلاس

کتاب های مناسب هر تیپ شخصیت

دوشنبه, 23 بهمن 1402
  1. تیپ شخصیتی میانجی گر(INFP): ژانرکتاب پیشنهادی برای این افراد فانتزی و عاشقانه است.
  2. تیپ شخصیتی قهرمان(ENFP): ژانرکتاب پیشنهادی برای این افراد کمدی و کمدی سیاه، ماجراجویی و سفرنامه است.
  3. تیپ شخصیتی معمار (INTJ): ژانرکتاب پیشنهادی برای این افراد علمی و ماجراجویی است.
  4. تیپ شخصیتی فرمانده (ENTJ): ژانرکتاب پیشنهادی برای این افراد رمزآلود و اسرار آمیز، بیوگرافی و زندگی نامه است.
  5. تیپ شخصیتی حامی (INFJ): ژانرکتاب پیشنهادی برای این افراد فانتزی و فلسفی است.
  6. تیپ شخصیتی بخشنده (ENFJ): ژانرکتاب پیشنهادی برای این افراد داستان و ادبیات و کتاب های توسعه فردی و مدیریتی است.
  7. تیپ شخصیتی متفکر (INTP): ژانرکتاب پیشنهادی برای این افراد کمدی و طنز، علمی تخیلی است.
  8. تیپ شخصیتی مناظره گر (ENTP): ژانرکتاب پیشنهادی برای این افراد ماجراجویی و هیجان انگیز، جنایی و پلیسی است.
نظر خود را وارد نمایید