پاسکوپلاس

کلیدهای کاربردی در Word

شنبه, 3 تیر 1402

1.:Ctrl+N   ایجاد سند جدید

  1. :Ctrl+W بستن سند
  2. :Ctrl+B بولد کردن متن
  3. :Ctrl+E وسط چین کردن
  4. :Ctrl+I ایتالیک کردن متن
  5. :Ctrl+U زیر خط دار کردن متن
  6. :Ctrl+F1 یک خطی کردن فاصله بین خطوط
  7. :Ctrl+F2 مشاهده پیش نمایش چاپ
  8. :Ctrl+O باز کردن سند
  9. :Ctrl+F جستجو در سند
نظر خود را وارد نمایید