پاسکوپلاس

10 قانون جهان هستی

سه شنبه, 12 دی 1402

      1. قانون تلاش معکوس: هرچقدر بیشتر تلاش کنید "به زور" چیزی رو جذب کنید، کمتر موفق میشوید، مثلا بخواهید با تقلا کردن با دیگران روابط خوبی داشته باشید نتیجه عکس میگیرید. 

  1. قانون فراوانی: ما در دنیایی زندگی میکنیم که از نعمت ها پر و لبریز است، پس هیچوقت نباید نگران این باشید که من اینهمه پول و ثروت را از کجا بیاورم. فقط باید بخواهید، بدون نگرانی تلاش کنید و آماده ی دریافت شهود و راهنمایی های کائنات برای خواسته تان باشید.
  2. قانون ایمان: در تمام شرایط حتی سخت ترین آنها هم باید ایمان قلبی داشته باشید که موفق میشوید و به خواسته تان صد در صد میرسید. تاکید میکنم در تمام شرایط، تصویر ذهنی بسازید از چیزی که میخواهید به او برسید و هرشب تجسمش کنید. اینگونه در کنار تلاش حتما میرسید.
  3. قانون رهایی: اگر چیزی رو میخواین و هرچقدر تلاش کردین نشده، بپذیرید و رها کنید به این معنی نیست که دیگه به خواستتون فکر نکنید؛ فقط دیگه نگرانش نباشید. با خیال راحت مطمئن باشید که کائنات خواستتونو از منطقی ترین و سریع ترین راه ممکن بهتون میرسونه. اینجوری احتمال رسیدن بیشتره.
  4. قانون تجسم: هرچیزی که دائما توی فکر و ذهن و دل تجسم کنیم و باور داشته باشیم که بهش میرسیم، در دنیای فیزیکی ما به واقعیت تبدیل میشود.
  5. قانون عینیت یافتن ذهنیات: دنیای بیرون شما تجلی دنیای درونتان است، پس باید زندگی مورد علاقه تان را ابتدا در درون خودتان خلق کنید.
  6. قانون جذب: خودتان را به عنوان یک آهن ربای انسانی در نظر بگیرید که دائما آنچه را صحبت میکینید، فکر میکنید و یا رفتار میکنید را جذب میکند.
  7. قانون باور: هرچیزی که عمیقا باور داشته باشید به واقعیت شما تبدیل میشود.
  8. قانون علت و معلول: هیچ چیزی از روی اتفاق رخ نمیدهد، و هرچیزی دلیلی دارد و درسی به ما یاد میدهد.
  9. قانون ذهن: همه اتفاقات نتیجه افکاری هستند که ما در ذهنمان داریم.
نظر خود را وارد نمایید