14 منبع عالی برای یادگیری زبان انگلیسی

شنبه, 13 خرداد 1402

*اپلیکیشن:

1.Learnit    

 1. B-amooz
 2. Duolingo
 3. Learn languages with memrise

*مجموعه کتاب:

 1. English Grammer in use
 2. Oxford word skills
 3. American English File
 4. Vocabulary in use

*پادکست:

 1. Learn English
 2. All Ears English
 3. English we speak
 4. ESL Podcast E

*پیج اینستاگرام:

 1. English.by.melika
 2. Leila.englishfluency
نظر خود را وارد نمایید