0

28 عادتی که زندگی رو در سال 1402 برات بهشت میکنه

چهارشنبه, 16 فروردین 1402
 1. سحر خیز باش.
 2. راستگو باش.
 3. در روز چندبار نفس عمیق بکش.
 4. آهنگ های شاد گوش بده.
 5. از جاهای جدید دیدن کن.
 6. برنامه های فردارو یادداشت کن.
 7. داوطلبانه به دیگران کمک کن.
 8. کم غذا بخور و استراحت کن.
 9. فرکانس های مفید رو وارد ذهنت کن.
 10. با دوستان و خانوادت صحبت کن.
 11. با افراد جدید ارتباط بگیر و آشنا شو.
 12. گاهی اوقات موبایلت رو کنار بگذار.
 13. در یک زمان فقط مشغول انجام یک کار باش.
 14. یکی از اهداف خود را محقق کن.
 15. هفته ای یکبار شنا کن.
 16. هر روز ده صفحه کتاب بخون.
 17. در هفته حتما یک فیلم طنز نگاه کن.
 18. روزت رو با گفتن یک جمله مثبت شروع کن.
 19. وسایل اضافی کیف، جیب و ماشینت رو دور بریز.
 20. یک کانال خاطرات درست کن.
 21. برای خودت یک هدیه بخر.
 22. یک بیت شعر حفظ کن.
 23. علایق خودت رو بنویس.
 24. گاهی در تنهایی به رویاهایت فکر کن.
 25. به هیچ عنوان دیرتر از ساعت 12 نخواب.
 26. سپاس گزاری کن.
 27. ورزش کن.
 28. گذشته رو برای همیشه رها کن.
نظر خود را وارد نمایید